Til Portalforsiden   Print    Send til ven   Brug som startside

    dAUGÅRD iDRÆTSFORENING

Juni 2008

Foreningshåndbog Badminton

 

Siderne under denne menu indeholder håndbogens afsnit for badminton.

Det kræver login for at kunne se indholdet.

Er du leder, træner, hjælpetræner eller anden betroet person, og har du endnu ikke fået et login id, kan du kontakte bestyrelsen for at få et.

 

Udvalgsformænd, ansvar og opgaver

 • Skabe gode rammer for ungdoms- og motionistaktiviteter i DIF i samarbejde med udvalg og trænere
 • Repræsentere idrætsgrenen udadtil
 • Afholde udvalgsmøder
 • Deltage i foreningsledermøder
 • Ansvarlig for budget og regnskab for idrætsgrenen
 • Indkøbsansvarlig
 • Aflægge formandsberetning ved generalforsamlingen
 • Afholde aktivitetsmøde
 • Formidle invitationer til møder, kurser, temadage og trænersamlinger og andre henvendelser indenfor idrætsgrenen
 • Anspore til at spotte nye træneremner og mulige fremtidige udvalgsmedlemmer
 • Finde deltagere til ad hoc opgaver